Di­a­mant­bröl­lop

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Hjärt­li­ga gra­tu­la­tio­ner till er Ei­vor & Has­se Nils­son som den 20 april fi­rar sin 60- åri­ga bröl­lops­dag. Vi som lyck­öns­kar är Hans-åke, Eva och Per-inge med fa­mil­jer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.