20 APRIL

Hallands Nyheter - - Li­vets Gång -

I dag har och Ame­lie namns­dag. Ama­lia är en la­ti­ni­se­ring av go­tis­ka namn som bör­jar på Amal-, som be­ty­der verk­sam. Det är känt här se­dan mit­ten av 1600-ta­let. Cir­ka 2 800 kvin­nor he­ter Ama­lia, om­kring 700 kallas så. Ame­lie är den frans­ka for­men av Ama­lia. Ame­lie kom hit i slu­tet av 1700-ta­let och var rätt po­pu­lärt på 1980-ta­let. Om­kring 3 000 he­ter Ame­lie, cir­ka 1 700 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.