Po­ängdrott­ning­en Wijk årets spe­la­re

Hallands Nyheter - - Sporten -

INNEBANDY: I näs­tan fem sä­song­er har An­na Wijk gjort po­äng i in­ne­ban­dy­li­gan SSL. Svi­ten är up­pe i 122 se­ri­e­mat­cher. Där­för var det ett gi­vet val att ut­se Kais Mo­ra-cen­tern till Årets spe­la­re.

”Det är det fi­nas­te pri­set man kan få i Sve­ri­ge”, sä­ger Wijk om ut­mär­kel­sen till för­bun­dets webb­plats.

Den se­nas­te sä­song­en sva­ra­de Wijk för 74 po­äng, 24 mål och 50 as­sist. Hon var 16 po­äng fö­re två­an.

”Det är myc­ket trä­ning bakom det. Jag brin­ner för in­ne­ban­dyn och kän­ner fort­fa­ran­de att jag ut­veck­las”, sä­ger 25-åring­en.

Hon till­de­las pri­set för tred­je gång­en på fy­ra år – 2014, 2016 och 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.