Kvar­tett fort­sät­ter för Fril­le­sås BK

Hallands Nyheter - - Sporten -

BANDY:

I da­gar­na har Fril­le­sås BK för­längt med fy­ra spe­la­re; Cal­le Jo­hans­son, Ol­le Hul­tqvist, An­ton Lööf och tro­tjä­na­ren Niclas Wiklan­der.

Wiklan­der är ur-fbk:aren som nu skri­vit på för yt­ter­li­ga­re två år.

”Det job­bas vi­da­re med att kny­ta upp fler i spelar­trup­pen och även få in någ­ra för­stärk­ning­ar”, skri­ver klub­ben på sin hem­si­da.

Kla­ra för spel näs­ta sä­song är, för­u­tom de fy­ra nämn­da, även Fred­rik Jo­hans­son, Mat­ti­as Jo­hans­son, Fred­rik Bran­din, Viktor Wa­re­born, Anders Ahlstrand, Fred­rik Åkerlind och Lu­kas Norr­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.