Mästar­ti­tel av­gjord ef­ter 30 år

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Sport­värl­den kan jub­la, den bra­si­li­ans­ka fot­bolls­klub­ben är ut­sedd till mäs­ta­re – 1987.

En 30-årig tvist med Fla­men­go om mäs­ter­skaps­ti­teln har av­gjorts i högs­ta dom­sto­len. Skä­let till klubb­rå­ket är att Sport, från Re­ci­fe, vann den ena li­gan 1987 och Rio-klub­ben Fla­men­go den and­ra. Fla­men­go av­stod se­dan från att spe­la om mäs­tar­ti­teln, vil­ket lett till den långa dis­py­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.