Tro­tjä­na­re för­läng­er med HK Var­berg

Hallands Nyheter - - Sporten -

HANDBOLL: HK Var­bergs lag­byg­ge in­för näs­ta all­svens­ka sä­song fort­sät­ter. För­svars­re­sen Jo­nat­han Lind­berg har be­slu­tat sig för att fort­sät­ta sin sats­ning och har skri­vit på ett kon­trakt över 1+1 år.

Klub­ben skri­ver på sin Fa­ce­book-si­da att ”Vi i klub­ben är väl­digt gla­da för det­ta och ser ho­nom som ett stort fö­re­dö­me bå­de på och ut­an­för pla­nen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.