Fak­ta: Jan Eliasson

Hallands Nyheter - - Sporten -

Född: I Kåll­torp, Gö­te­borg den 17 sep­tem­ber 1940.

Kar­riär i ur­val: An­ställ­des på UD 1965 och har tjänst­gjort över he­la värl­den. Har med­lat i sex sto­ra kon­flik­ter, bland an­nat kri­get mel­lan Iran och Irak på 80-ta­let. Var Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i USA 2000–2005, och val­des se­dan till ord­fö­ran­de i FN:S ge­ne­ral­för­sam­ling. Var Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter un­der 2006, och blev se­dan FN:S sän­de­bud i Dar­fur. 2012-2016 var han vice ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i FN. Id­rot­ten: Far­far, far­brö­der och pap­pa var gaisare, och själv spe­la­de han med klub­ben på poj­kni­vå. Spe­la­de handboll med RIK upp till ju­ni­or­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.