Så gör:

Far­mers Crew podd

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* De köp­te en för­gre­na­re som gör att man kan an­vän­da tre he­adsets i sam­ma te­le­fon.

* Ljud­fi­len spe­las in i pro­gram­met Bos­sjock.

* Därefter skic­kas till en ljudstu­dio i Var­berg, där pod­den klipps. Men de tip­sar om Ga­ra­ge­band, ett pro­gram som finns på Mac-da­to­rer där man kan klip­pa ljud­fi­len själv.

* Pod­dar­na pub­li­ce­ras på hem­si­dan Soundcloud och snart finns den på Itu­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.