Qu­een + Adam Lam­bert till Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Qu­een + Adam Lam­bert kom­mer till Sve­ri­ge för en kon­sert i höst. Den 21 no­vem­ber spe­lar den brit­tis­ka rock­kon­stel­la­tio­nen på Fri­ends Are­na i Sol­na, med­de­lar ar­ran­gö­ren Li­ve Na­tion.

Qu­een be­står nu­me­ra av grun­dar­na Bri­an May och Ro­ger Tay­lor, som 2011 re­kry­te­ra­de for­ne Ame­ri­can idol-vin­na­ren

Bil­jet­ter­na släpps den 26 april. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.