Fak­ta: Vik­ti­ga vi­ta­mi­ner

Hallands Nyheter - - Hälsa -

* Vik­ti­ga mi­ne­ra­ler är fos­for, jod, flu­or, järn, kal­ci­um, ka­li­um, kop­par, krom, mag­ne­sium, mangan, mo­lyb­den, natri­um, se­len och zink. * Vik­ti­ga vi­ta­mi­ner är bio­tin, fo­lat/folsy­ra, ni­a­cin, pan­to­tensy­ra, ri­bofla­vin, ti­a­min, vi­ta­min A, vi­ta­min B12, vi­ta­min B6, vi­ta­min C, vi­ta­min D, vi­ta­min E, vi­ta­min K.

Kost­till­skott

* Ibland kan kost­till­skott av ett vi­ta­min el­ler mi­ne­ral be­hö­vas för att kom­plet­te­ra kos­ten. Det­ta gäl­ler per­so­ner som in­te äter all slags mat, de som har sjuk­do­mar som le­der till ökat be­hov el­ler de som väl­jer bort fle­ra livs­me­dels­grup­per.

Någ­ra ex­em­pel:

* Barn upp till två års ål­der (ibland ef­ter två år) be­hö­ver till­skott av vi­ta­min D.

* In­för gra­vi­di­tet be­hö­ver kvin­nor till­skott av folsy­ra.

* Äld­re som in­te är ut­om­hus re­gel­bun­det be­hö­ver vi­ta­min D.

* Ve­ga­ner be­hö­ver vi­ta­min B12 och D-vi­ta­min, som kost­till­skott el­ler via be­ri­ka­de pro­duk­ter.

Källa: Livs­me­dels­ver­ket

LENA HULTHÉN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.