Fi­be­rop­tik för­trol­lar i upp­le­vel­se­rum

Hallands Nyheter - - Vetenskap -

Välfärdsteknologi hand­lar in­te ba­ra om ro­bo­tar som er­sät­ter mänsk­lig ar­bets­kraft in­om en pres­sad äldre­omsorg. Den di­gi­ta­la tek­ni­ken in­ne­bär oänd­li­ga möj­lig­he­ter. Et­tor och nol­lor kan ge trygg­het, sti­mu­lans och sö­ka upp oss när vi är sju­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.