Ny hård­kokt skrö­na i Min­ne­so­ta

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Mord, maf­fia och dub­bel­spel. ”Far­go” är till­ba­ka med en tred­je sä­song – den­na gång med Ewan Mcgre­gor i en dub­bel­roll.

Tv-se­ri­en av No­ah Haw­ley, ba­se­rad på brö­der­na Co­ens film, har vun­nit fle­ra Em­my-och Gol­den Glo­be­pri­ser. I cent­rum för den nya sä­song­en står två brö­der, bå­da spe­la­de av Mcgre­gor: Em­mit, en par­ke­rings­platskung i Min­ne­so­ta, och Ray, en bit­ter över­va­ka­re som an­kla­gar sto­re­bro­dern för si­na mot­gång­ar.

HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.