Vil­ka kal­lar du im­be­cil­la lan­ti­sar?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på kul­turkrö­ni­kan ”Be­hand­la in­te oss i små­stads­publi­ken som im­be­cil­la lan­ti­sar” (13/4).

KUL­TUR. Malin Ei­re­felt, du ond­gör dig över Bad­jäv­lar­nas typ av hu­mor och Emma Knyc­ka­res be­hand­ling av små­stads­publi­ken som mind­re ve­tan­de. Men vil­ka är det du kal­lar ”im­be­cil­la lan­ti­sar”? Är det de som rå­kar bo ut­an­för små­stä­der­na? Har vi kanske en än­nu läg­re form av hu­mor än Fal­ken­ber­ga­re?

Kanske dags att stä­da fram­för egen dörr in­nan man kla­gar på and­ra.

Lands­bygds­bo, kanske im­be­cill?

13/4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.