Fak­ta: Amp­li­fi­ed

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Amp­li­fi­ed är Med­bor­gar­sko­lans mu­sik­verk­sam­het.

* De flyt­ta­de in i lo­ka­ler­na på gam­la gju­te­ri­et i ju­li 2015.

* I det nu eld­här­ja­de hu­set ha­de Amp­li­fi­ed sex replo­ka­ler med ti­o­tolv grup­per.

* För knappt ett år se­dan star­ta­de Amp­li­fi­ed ihop med lin­jen este­tis­ka pro­gram­mets mu­sik­lin­je en fullt ut­rus­tad pro­va-på-lo­kal där ung­do­mar kun­de re­pa gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.