Vi­et­nam från norr till sö­der.

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Följ med Nyt­ta & Nö­je till Vi­et­nam med av­re­sa från Gö­te­borg den 30 ok­to­ber. Vår in­ne­hålls­ri­ka re­sa på 9 da­gar star­tar i Ha­noi i norr och av­slu­tas i Sai­gon i sö­der och ger dig al­la lan­dets höjd­punk­ter be­kvämt ser­ve­ra­de. Du be­ta­lar en­dast 15900 kro­nor (or­di­na­rie pris 18600 kro­nor). I pri­set in­går: Bus­s­trans­fer Gö­te­borg-ka­strup t/r, flyg­re­sor Kö­pen­hamn-vi­et­nam t/r, al­la flyg­skat­ter, 4-stjär­ni­ga ho­tell i de­lat dub­bel­rum med fru­kost, mål­ti­der och ut­flyk­ter en­ligt pro­gram, eng­elsk­ta­lan­de gui­der samt svensk­ta­lan­de re­se­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.