Hopp om liv ba­ra 40 ljusår bort

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RYM­DEN. En ny, i sam­man­hang­et när­be­lä­gen, pla­net har upp­täckts – ast­ro­no­mer­na tror att him­la­krop­pen kan ut­gö­ra det bäs­ta hop­pet hit­tills om att fin­na liv ut­an­för vårt eget sol­sy­stem. De kal­lar den ”Su­per­jor­den”.

Pla­ne­ten, som kret­sar runt en stjär­na blott 40 ljusår bort, har det for­mel­la nam­net LHS 1140b.

– Det här är den mest in­tres­san­ta ex­opla­net jag har sett på fle­ra de­cen­ni­er, sä­ger ast­ro­no­men Jason Ditt­mann. (TT)

ILLUSTRATION: M. WEISS/HARVARD/AP

En illustration av ”Su­per­jor­den”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.