FN för­dö­mer Nord­ko­rea

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NORD­KO­REA. FN:S sä­ker­hets­råd för­dö­mer Nord­ko­re­as ro­bot­test.

I ett ge­men­samt ut­ta­lan­de krä­ver sä­ker­hets­rå­det att Nord­ko­rea slu­tar att ut­fö­ra ro­bot­tes­ter och sä­ger att Pyon­gy­ang ”kraf­tigt ökar spän­ning­ar­na i re­gi­o­nen och bort­om den”.

Sä­ker­hets­rå­det ho­tar med yt­ter­li­ga­re sank­tio­ner mot lan­det.

USA över­vä­ger sam­ti­digt om det var rätt att ta bort Nord­ko­rea från en ame­ri­kansk lis­ta över län­der som spons­rar ter­ro­rism. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.