Am­bas­sa­dör till UD om hb­tq-lä­get

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Ryss­lands am­bas­sa­dör i Sve­ri­ge, Viktor Ta­tarintsev, kal­la­des i går till UD efter upp­gif­ter om hb­tq­per­so­ners ut­sat­ta si­tu­a­tion i Tjetje­ni­en.

– Ka­bi­nettsek­re­te­ra­re Annika Sö­der tog bland an­nat upp upp­gif­ter­na om att ho­mo­sex­u­el­la män hålls fängs­la­de, tor­te­ras och dö­das, sä­ger Johanna West­lund, pressek­re­te­ra­re på UD.

Den rys­ka am­bas­sa­dö­ren ska en­ligt UD ha läm­nat den rys­ka re­ge­ring­ens syn på sa­ken. Vad som sagts i de­talj vill UD in­te gå in på. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.