By av­sku­ren i giss­landra­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VI­ET­NAM. En grupp vi­et­na­me­sis­ka bön­der har ta­git po­li­ser och and­ra tjäns­te­män som giss­lan i ett bråk om mark. Nu har de sku­rit av byn för att för­hind­ra fri­tag­nings­för­sök.

By­bor­na sä­ger sig va­ra be­red­da att tän­da eld på byggnaden där de om­kring 20 per­so­ner­na hålls som giss­lan.

– Vi kom­mer att age­ra om po­li­sen at­tac­ke­rar oss, sä­ger en kvinn­lig jord­bru­ka­re och tilläg­ger att fång­ar­na be­hand­las väl och får mat tre gång­er om da­gen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.