Li­te om: Lina Brustad

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: 38 år.

* Bor: Vil­la i Träslövslä­ge

* Fa­milj: Ma­ken Ric­kard Karl­berg, sö­ner­na Hol­ger och Ed­gar.

* Gör: Dok­to­re­rar på Pe­da­go­gen vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet: skri­ver en av­hand­ling om folk­bild­ning.

* Ak­tu­ell: De­bu­te­rar med den själv­bi­o­gra­fis­ka ro­ma­nen ”Hum­le­säc­ken”, Idus för­lag. Lina sig­ne­rar boken på Aka­de­mi­bok­han­deln Var­berg den 22 april mellan kloc­kan 11.00 -13.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.