HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 50 år se­dan. 1967 sked­de den sista du­el­len i Frank­ri­ke. Det var par­la­ments­le­da­mo­ten René Ri­biè­re som kän­de sig för­o­läm­pad av Gas­ton Def­fer­re, Mar­seil­les borg­mäs­ta­re, och ut­ma­na­de den­ne på värjdu­ell ut­an­för Pa­ris. Def­fer­re vann efter att ha till­fo­gat Ri­biè­re två ris­por i ar­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.