BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag in­fal­ler den in­ter­na­tio­nel­la sek­re­te­rar­da­gen, som mest upp­märk­sam­mas i USA, Stor­bri­tan­ni­en och ett an­tal and­ra (främst) eng­elsk­språ­ki­ga län­der. Syf­tet är att lyf­ta fram en yr­kes­grupp som har ett vik­tigt an­svar i den mo­der­na eko­no­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.