Surt tyck­te Glenn Larsson

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 4: Lil­la Träslöv kom till­ba­ka efter pre­miär­för­lus­ten, men trä­na­ren Glenn Larsson var in­te nöjd efter 1-1 (0–0) mot Hyl­te­bruk.

– Det kän­des som två för­lo­ra­de po­äng. Det känns surt ef­tersom de kvit­te­ra­de i 82:a mi­nu­ten.

Må­let kom efter en hör­na som nic­ka­des bort.

– Han fick en dröm­träff och det går in­te att för­sva­ra sig emot. Men jag är nöjd med vårt spel, främst för­svars­mäs­sigt. Vi var ock­så li­te tryg­ga­re med bol i an­falls­spe­let men ska­pa­de in­te så myc­ket.

Bra i LT var Da­ni­el Svensson, Erik Eklund och Mi­kael Torstens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.