Ana­heim klart för kvarts­fi­nal

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ana­heim blev det förs­ta Nhl-la­get som blev klart för kvarts­fi­nal i Stan­ley Cup efter den fjär­de ra­ka se­gern över Cal­ga­ry. Det kan ge Tre Kro­nor för­stärk­ning till VM ge­nom Cal­ga­ry-cen­tern Mi­kael Backlund.

Redan nu är det klart med el­va Nhl-spe­la­re till Tre Kro­nor och om Backlund vill och är hel är han sä­kert ak­tu­ell för Vm-spel i maj.

– Vi ska sät­ta oss ner för att dis­ku­te­ra namn som blir le­di­ga när lag blir ut­slag­na. Vi har in­te gjort det än­nu, sä­ger Tre Kro­nors för­bunds­kap­ten Ri­kard Grön­borg till Ex­pres­sen.

I KVARTSFINALEN VÄN­TAR seg­ra­ren mellan Ed­mon­ton och San Jo­se där det just nu står 2–2 i mat­cher.

Pa­trick Ea­ves, Na­te Thomp­son och Ry­an Getzlaf gjor­de Ana­heims mål i 3–1-mat­chen mlt Cal­ga­ry.

När Cal­ga­ry-må­vak­ten Bri­an El­li­ott sjabb­la­de in Ea­ves skott i den sjät­te mi­nu­ten fick han läm­na pla­nen. Er­sät­ta­ren Chad John­son fick ing­en drömstart då han släpp­te in ett mål redan efter en mi­nut.

Ric­kard Ra­kell fick en pass­nings­po­äng till Thomp­sons mål.

Washing­ton ut­jäm­na­de till 2–2 i mat­cher mot To­ron­to efter se­ger med 5–4. Nick­las Bäck­ström spe­la­de fram till TJ Os­hi­es två mål. Även André Bur­a­kov­sky no­te­ra­des för en as­sist i mat­chen.

– Väl­digt skönt såklart, det var vik­tigt att vi fick den här se­gern. Nu är det bäst av tre och ba­ra att kö­ra. Man kan in­te av­vak­ta och bac­ka hem, det går in­te. Men Le­afs vi­ker ald­rig ner sig, så vi vet att det kom­mer krä­vas väl­digt myc­ket, sä­ger Bäck­ström till Af­ton­bla­det.

OTTAWA UT­Ö­KA­DE led­ning­en mot Boston till 3–1 ge­nom se­ger med 1–0.

– Det är starkt av oss att vin­na så här jäm­na mat­cher he­la ti­den. Nu vo­re det väl­digt ro­ligt om vi kun­de av­gö­ra hem­ma i näs­ta match, sä­ger Ot­ta­was stjärn­back Erik Karls­son till Af­ton­bla­det.

Karls­son spe­la­de fram till mat­chens en­da mål som gjor­des av Bob­by Ry­an.

– Jag fin­ta­de väl skott där och hit­ta­de Bob­by och han gjor­de det jäk­ligt bra. Igen. Han har va­rit rik­tigt het i he­la slut­spe­let, sä­ger Karls­son.

St Lou­is ha­de chan­sen att gå vi­da­re – men Min­ne­so­ta höll nol­lan i den fjär­de mat­chen och vann med 2–0.

Bild: JONAS EKSTRÖMER

LÅNG VÄG. Ot­to Wal­lin har fått vän­ta i fem år på sin förs­ta ti­tel­match. I hel­gen kan han läg­ga van­tar­na på WBA:S va­kan­ta kon­ti­nent­mäs­t­ar­bäl­te.

KLA­RA. Spe­lar­na i Ana­heim kan nu rik­ta in sig på kvarts­fi­nal­spel. Mot­stån­da­re blir Ed­mon­ton el­ler San Jo­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.