Väl­digt fi­na häs­tar på Umå­ker

Hallands Nyheter - - Sporten -

JENNIFER TILLMAN TRAVKUSK

(V75-3) har mött världs­e­li­ten, det gör han in­te rik­tigt nu. Han kan nog vin­na oav­sett re­sa här. Po­in­til­list (V75-5) har bra lä­ge me­dan värs­ta ho­ten har bak­spår. Jag tyc­ker det är bra spetschans och se­dan är han rik­tigt bra. En ro­lig spik i om­gång­en.

Myr Fak­sen (V75-2) har fint lä­ge över pas­san­de kort di­stans. Han kan få lop­pet och det kan bli långt fram för Mån­prin­sen AM. Mr Dream Cok­tail (V75-4) lät man väl­digt upp­åt på in­för se­nast. Det blev ga­lopp då, det kan bli re­vansch nu.

Det är ba­ra en vec­ka kvar till Olym­pi­a­tra­vet och jag tyc­ker pul­sen steg i och med Na­dal Bro­li­nes se­ger se­nast. Nun­cio är gi­vet­vis favorit men Na­dal går fram­åt och blir spän­nan­de. Även Lio­nel som är in­bju­den är en spän­nan­de kryd­da i lop­pet. V75-1: V75-2: V75-3: V75-4: V75-5: V75-6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 1, 4, 5, 10, 11 7 Pro­pul­sion 3, 9, 10, 11 3 Po­in­til­list 5, 7, 8 V75-7: 3, 4, 6, 7, 8 3000 ra­der/1500 kr Umå­kers trav­ba­na i Umeå har loc­kat myc­ket bra häs­tar till si­na V75-täv­ling­ar. Pro­pul­sion gör spän­nan­de come­back, han lär häv­da sig myc­ket väl i världs­e­li­ten un­der året. To­bin Kro­nos, Cru­za­do De­la Noche och In Vain Sund gör upp i Berth Jo­hans­sons Me­mo­ri­al, V75-6. Det är tre myc­ket spän­nan­de 5-åring­ar. Dess­utom för­gyl­ler åter Mån­prin­sen AM V75-ku­pong­en. Med så här star­ka namn i lis­tor­na är det risk för låg ut­del­ning på V75 men det såg ju li­te fa­vo­rit­be­to­nat ut även i sön­dags. Per-an­ders Jo­hans­son per-an­ders.jo­hans­son@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.