LIL­LA SPELSKOLAN

Skill­na­den mellan varm- och kall­blod

Hallands Nyheter - - Sporten -

90 PRO­CENT Det finns un­ge­fär 100 000 trav­häs­tar i Sve­ri­ge. Av des­sa är cir­ka 90 000 varm­blo­di­ga tra­va­re och cir­ka 10 000 kall­blo­di­ga.

SINNE IN­TE BLOD Det är in­te kropps­tem­pe­ra­tu­ren som skil­jer varm­blod från kall­blod, ut­an de­ras egen­ska­per och tem­pe­ra­ment.

OLI­KA KROPPSBYGGNAD Varm­blo­den är liv­li­ga­re me­dan kall­blo­den är lug­na. De skil­jer sig ock­så åt i kropps­bygg­na­den. Kall­blo­den är ar­bets­häs­tar med kraf­ti­ga­re kroppsbyggnad, me­dan varm­blo­den har smäck­ra­re kroppsbyggnad och är snab­ba­re i rö­rel­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.