VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. 1 Dra­gon­da­mour Si­su har öppnat hygg­ligt och har lä­get.

4 Mys­tic Ac­ci­dent är gans­ka snabb ut lik­som 5 Ka­lan­choe PR. 6 Mell­by Di­a­mant har lä­get men är svår­be­dömd me­dan 7 Äng­ens Air­man är snabb, för­del ho­nom.

V75-2. 2 Finn­skogs Sje­fen är snabb och har bra spetschans. Se­dan är frå­gan om han körs där? 4 Tang­en Haap lad­das och 5 Myr Fak­sen är gans­ka snab­ba. De kan va­ra först fram­me.

V75-3. 1 Spe­ci­al Pro­mi­se är snabb men öpp­nar 3 Fi­re to the Rain som se­nast är nog han snab­ba­re. Möj­ligt att man se­dan vill kö­ra i spets även om 7 Pro­pul­sion ti­digt an­slu­ter ut­vän­digt?

V75-4. 1 Ivan de Luxe kan

öpp­na bra. 3 Glo­bal Trust öpp­na­de myc­ket bra i de­bu­ten från fram­spår se­nast och är ett gi­vet spets­bud. Snab­bast av öv­ri­ga är nog 6 Far­mens Ka­li­ber som kan ut­ma­na men Trust är spetsfa­vo­rit.

V75-5. 2 Dream Trot­ter, 3 Po­in­til­list och 4 Mell­by De­a­ler är snab­ba och gör upp om led­ning­en. Med ny ut­rust­ning är det än­då för­del Po­in­til­list.

V75-6. 3 Cu­pi­do Si­su är snabb och 4 Ca­me­lot Si­su kan öpp­na men de sva­rar knap­past 5 To­bin Kro­nos som är klar spetsfa­vo­rit.

V75-7. 1 Mer­ry Bro­li­ne är bra ut men sva­rar knap­past 4 Di­gi­tal Ar­chi­ve som är bra ut. 6 Spit­cam Jubb är vass ut ibland och lad­dar sä­kert. 8 Ze­nit Brick öpp­na­de väl­digt vasst 12 no­vem­ber men får svårt att spet­sa här­i­från. Knapp för­del Di­gi­tal Ar­chi­ve.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.