PLUS & MINUS

Hallands Nyheter - - Sporten -

To­bin Kro­nos, bil­den, (V75-6) har väl­digt många plus kring sig. Lopp i krop­pen och spår in­nan­för värs­ta ho­ten som kan be­hö­va lopp i krop­pen är de vik­ti­gas­te. PLUS

She­riff Bi (V75-5) har ut­veck­lats snyggt och är en rik­tigt bra häst. Han kom­mer med två ra­ka V75-seg­rar. De är tag­na i spets. Nu har han bak­spår över kort. Det känns som en tuff upp­gift.

MINUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.