Fak­ta: Om testet

Hallands Nyheter - - Konsument -

Tex­til­la­bo­ra­to­ri­et Swerea IVF har för Test­fak­tas räk­ning tes­tat sju lö­par­tights för da­mer med kom­pres­sion. Al­la tight­sen tvät­ta­des 10 gång­er in­nan testet. Föl­jan­de tes­ta­des: * 1. Ma­te­ri­a­lens stöd- och töj­nings­e­gen­ska­per * 2. Fukt­trans­por­te­ran­de egen­ska­per – hur och hur snabbt ma­te­ri­a­len kan trans­por­te­ra bort fukt från krop­pen. * 3. Hur bra ma­te­ri­a­len an­das, här mäts dess för­må­ga att släp­pa ige­nom fukt i ång­form. * 4. Kom­fort – tre kvin­nor be­döm­de hur skö­na tight­sen är att ha på sig. Pa­ne­len tes­ta­de in­te att springa med dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.