ARN: Den pas­sa­de in­te

Hallands Nyheter - - Konsument - ANNA LILJENBERG 031-62 42 14 anna.liljenberg@gp.se

Kvin­nan skic­ka­de till­ba­ka klän­ning­en ef­tersom den in­te pas­sa­de. Hon vill ång­ra sig och få till­ba­ka 574,50 kro­nor.

Kvin­nan köp­te en klän­ning på nä­tet för 574,50 kro­nor. Den le­ve­re­ra­des, dock ut­an prislap­par, upp­ger hon. Men klän­ning­en pas­sa­de in­te och hon skic­ka­de till­ba­ka den och vil­le ång­ra kö­pet.

Men No­bo­de­sign mot­sat­te sig hen­nes krav. Bu­ti­ken be­stri­der på­stå­en­det om att klän­ning­en le­ve­re­ra­des ut­an prislap­par. Va­ran som skic­ka­des var ny med till­hö­ran­de ori­gi­na­le­ti­ket­ter. På dem stod ock­så upp­ma­ning­ar om att in­te ta bort eti­ket­ter­na vid en even­tu­ell re­tur.

ARN, All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ger kun­den rätt och re­kom­men­de­rar bu­ti­ken att be­ta­la till­ba­ka peng­ar­na. Hon ång­ra­de sig i rätt tid och kan bli skyl­dig att er­sät­ta bu­ti­ken för vär­de­minsk­ning. Men fö­re­ta­get har in­te be­vi­sat att klän­ning­en tap­pat i vär­de för att den sak­nar eti­ket­ter därför ska kun­den få till­ba­ka peng­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.