7 000 fort­kö­ra­re fast på ett dygn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FIN­LAND. Näs­tan 7 000 fort­kö­ra­re åk­te fast när fin­länds­ka po­li­sen ge­nom­för­de en dygns­lång in­sats i tra­fi­ken.

Om­kring 5 000 åk­te fast med hjälp av fart­ka­me­ror, me­dan po­lis­pa­trul­ler grep näs­tan 1 700 som kör­de för fort, upp­ger po­li­sen.

Det var en­ligt po­li­sen un­ge­fär li­ka många som åk­te fast un­der mot­sva­ran­de ope­ra­tion i fjol. I sam­band med den ext­ra över­vak­ning­en grep po­li­sen 19 ef­ter­lys­ta och dess­utom av­slö­ja­des 30 and­ra brott. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.