Barn bygg­de ko­jor med as­best

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SKO­LA. Barn på en sko­la i Holmsjö i Ble­kinge be­fa­ras ha lekt med riv­nings­res­ter in­ne­hål­lan­de as­best på skol­går­den.

– När vi fick ve­ta att res­ter från ett riv­nings­hus i när­he­ten ham­nat på skol­går­den slog vi larm di­rekt, sä­ger rek­tor Su­san­ne Wal­lin Eriks­son till SVT Ny­he­ter Ble­kinge.

Bland an­nat har bar­nen byggt ko­jor med bygg­res­ter­na som miss­tänks in­ne­hål­la det häl­so­far­li­ga äm­net. Inand­ning av as­best kan or­sa­ka can­cer i lung­säc­kar­na. Nu är de­lar av skol­går­den av­spär­rad. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.