Fler bloc­ke­rar sälj­sam­ta­len

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SAM­HÄL­LE. En­ligt för­e­ning­en Nix om­fat­tas nu­me­ra fler än tre mil­jo­ner av lan­dets te­le­fona­bon­ne­mang av spär­ren mot sälj­sam­tal. I ett press­med­de­lan­de upp­ger för­e­ning­en att an­ta­let nix­a­de abon­ne­mang har ökat med 18 pro­cent se­dan 2015.

”Den re­spek­te­rar al­la se­ri­ö­sa ak­tö­rer”, skri­ver Jonas Ed­ström, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en Nix-te­le­fon.

56 pro­cent av de nix­a­de abon­ne­mang­en upp­ges va­ra mo­bi­la­bon­ne­mang. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.