BINERO

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Det får va­ra max två 0:or el­ler 1:or efter varann, bå­de lod- och vågrätt. Står det t ex 00 så vet du att det mås­te va­ra en 1:a på bå­da si­dor. Det ska va­ra li­ka många 0:or och 1:or i var­je rad och ko­lumn. Inga ra­der el­ler ko­lum­ner får va­ra li­ka. Lös­ning på måndag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.