Al­ko­hol­fritt?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Stal öl på den al­ko­hol­fria are­nan” (20/4).

FAL­KEN­BERG. Såg i HN den 20:e april att nå­gon gett sig in på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na och stu­lit fy­ra flak 3,5-pro­cen­ta­re. Det är fult att stjä­la! Men i det­ta fal­let var det ju näs­tan en väl­gär­ning för det vo­re ju in­te så bra om in­te are­nan stod upp för sitt namn el­ler hur?

He­ja FFF

Bild: OLA FOL­KES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.