Många barn döda i bus­skrasch

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SYDAFRIKA. Minst 20 barn om­kom i går i en bus­skrasch i när­he­ten av den syd­af­ri­kans­ka hu­vud­sta­den Pre­to­ria, rap­por­te­ra­de rädd­nings­tjäns­ten.

– Det har be­kräf­tats att 20 barn har om­kom­mit, sa­de Rus­sel Mei­ring, ta­les­per­son för sjuk­vår­dens rädd­nings­tjänst.

En­ligt vitt­nen som be­fann sig vid olycks­plat­sen rör­de det sig om en mi­ni­buss som ha­de kol­li­de­rat med en last­bil. Olyc­kan in­träf­fa­de mel­lan de bå­da or­ter­na Bronkhorst­spruit och Ve­re­na, cir­ka sju mil ös­ter om Pre­to­ria. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.