Svensk dog ef­ter fall från bal­kong

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En svensk kvin­na har av­li­dit i Thai­land ef­ter att ha fal­lit ut från en bal­kong i tu­ristor­ten Pat­taya, rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er.

En svensk man miss­tänks för vål­lan­de till an­nans död en­ligt fle­ra thai­länds­ka tid­ning­ar, skri­ver Ex­pres­sen.

Kvin­nan hit­ta­des ne­dan­för man­nens bal­kong i tis­dags och för­des till sjuk­hus, där hon död­för­kla­ra­des.

Man­nen som miss­tänks är i 30-års­ål­dern, och po­li­sen upp­ger att det finns tec­ken på bråk i lä­gen­he­ten in­nan hon ram­la­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.