Dubb­la re­kord tog Kristi­an­stad till se­mi

Hallands Nyheter - - Sporten -

HAND­BOLL: Kristi­an­stad vann sin störs­ta se­ger in­för sin störs­ta publik, när Guif be­seg­ra­des i den tred­je Sm-kvartsfinalen i hand­boll.

5 173 per­so­ner fick se re­sultat­tav­lan till slut vi­sa 39–17 – och med 22 måls se­ger­mar­gi­nal är det den störs­ta se­gern Kristi­an­stad ta­git i den högs­ta hand­bolls­se­ri­en.

–Jag är ab­so­lut mest nöjd med de­fen­si­ven. Det job­bet vi gör där ne­re och den tyng­den vi har i för­svars­spe­let ger så otro­ligt enk­la kont­rings­mål, sä­ger trä­na­ren Ola Lindgren till C Mo­re.

3–0 i match­se­ri­en be­ty­der att Kristi­an­stad är klart för se­mi­fi­nal för sjät­te året i rad.

Ett lands­lagsup­pe­håll gör dock att se­mi­fi­nal­spe­let in­te bör­jar för­rän pre­li­mi­närt 10 maj – om två och en halv vec­ka.

– Vi får för­sö­ka läg­ga in nå­gon trä­nings­match el­ler nå­got och för­sö­ka hål­la igång, sä­ger Lindgren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.