Ing­et glas­sa­bo­tage

Hallands Nyheter - - Sporten -

På tors­da­gen kun­de HN be­rät­ta om att det hit­tats ned­grävt glas på Mtb-ba­nan i Breared. Klub­ben miss­tänk­te då att nå­gon ha­de pla­ce­rat gla­set där med­ve­tet för att sa­bo­te­ra. Men på tors­dags­kväl­len gjor­de man ett nytt fynd. I ar­be­tet med att pre­pa­re­ra ba­nan in­för helgens täv­ling hit­ta­de man en sön­der­sla­gen flas­ka ba­ra en li­ten bit ifrån fynd­plat­sen.

– Vi har hit­tat vad vi tror är or­sa­ken. Det är en flas­ka som har legat där länge, det ser man på kor­ken, sä­ger täv­lings­le­da­re Emil Hedrén och fort­sät­ter.

– Min giss­ning är att nå­gon gjort det­ta för län­ge­sen och att den nu dykt upp när vi bör­jat kö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.