Gal­ta­bäck tap­pa­de led­ning igen

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5: Det blev åte­ri­gen kryss för Gal­ta­bäck ef­ter 3–3 (led­ning 2–1 i pa­us) bor­ta mot Cen­tern. Sä­song­ens förs­ta se­ger var dock yt­terst nä­ra: Cen­tern kvit­te­ra­de till 3-3 på tillägg­s­tid ef­ter hör­na. Re­du­ce­ring­en till 2-3 kom även den på hör­na.

– Det var li­ka­dant i för­ra mat­chen mot Värö­bac­ka. Vi har ett väl­digt ungt lag och det märks på fas­ta si­tu­a­tio­ner, sa Gal­ta­bäck-trä­na­ren Pa­trik Wärm.

Mat­chen kän­ne­teck­na­des an­nars av en myc­ket kraf­tig sid­vind, vil­ket gjor­de det väl­digt svår­spe­lat.

Wärm var, trots den se­na kvit­te­ring­en, nöjd med spe­lar­na:

– Fan­tas­tisk pre­sta­tion av kil­lar­na igen, nu har vi spe­lat två mat­cher mot fa­vo­rittip­pa­de lag och fort­fa­ran­de in­te för­lo­rat. Nu blir vi far­li­ga fram­ö­ver.

Ex­tra be­röm i Gal­ta­bäck går till två­måls­skyt­ten Os­kar Bör­jes­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.