Kör­de på do­ma­ren – stäms på 68 mil­jo­ner

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOCKEY: Nhl-spe­la­ren Den­nis Wi­de­man straf­fa­des med tio mat­chers av­stäng­ning för att ha åkt på en lin­je­man som blev ska­dad.

Nu ris­ke­rar Cal­ga­ry-bac­ken ett be­tyd­ligt mer känn­bart straff – att få be­ta­la mot­sva­ran­de 68 mil­jo­ner kro­nor till do­ma­ren Don Hen­der­son.

Hen­der­son stäm­mer Wi­de­man ef­tersom han in­te har kun­nat ar­be­ta se­dan hän­del­sen. En­ligt stäm­nings­an­sö­kan fick Hen­der­son ska­dor i hu­vu­det, ax­lar­na och i hög­ra knät.

Det var i Cal­ga­rys match mot Nashville i ja­nu­a­ri 2016 som Wi­de­man kör­de på Hen­der­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.