Hen­ri­et­tas cel­ler räd­da­de liv

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Oprah Win­frey spe­lar hu­vud­rol­len i ”The im­mor­tal li­fe of Hen­ri­et­ta Lacks”, en fil­ma­ti­se­ring av Re­bec­ca Skloots verk­lig­hets­ba­se­ra­de bok med sam­ma namn. Hen­ri­et­ta Lacks (1920–1951) var en afro­a­me­ri­kansk kvin­na som med si­na can­cer­cel­ler bi­dra­git till sto­ra ge­nom­brott inom can­cer­forsk­ning­en, ut­an att själv ve­ta om det. Hen­nes dot­ter De­bo­rah (Oprah Win­frey), som ald­rig fick lä­ra kän­na sin mam­ma, bör­jar nys­ta i histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.