Ma­ri­ne Le Pens väg i po­li­ti­ken

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Le­da­ren för hö­ger­po­pu­lis­tis­ka Front Na­tio­nal ser ut att gå vi­da­re till and­ra valom­gång­en i det frans­ka pre­si­dent­va­let. ”Do­ku­ment ut­i­från: Ma­ri­ne Le Pens väg mot mak­ten” be­rät­tar om po­li­ti­kern. SVT2 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.