Ed­ward Blom i skol­bän­ken igen

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Gast­ro­no­men och kul­tur­histo­ri­kern Ed­ward Blom gil­lar in­te frå­ge­spor­ter. Trots det täv­lar han i ”Smar­ta­re än en fem­teklas­sa­re”.

Mat, dryck och kul­tur­histo­ria är Ed­ward Bloms om­rå­den. Han fi­gu­re­rar i tv och ra­dio, skri­ver ar­tik­lar och böc­ker och hål­ler fö­re­drag. Täv­ling­ar dä­re­mot gil­lar han in­te. Än­då ut­ma­nar han sig själv i frå­ge­spor­ten.

– Det var väl­digt trev­ligt att va­ra med. Jag är egent­li­gen ing­en täv­lings­män­ni­ska, och det är li­te ex­tra läs­kigt med frå­ge­spor­ter ef­tersom folk tror att jag kan så myc­ket, sä­ger han.

Själv satt Ed­ward Blom in­te myc­ket i skol­bän­ken i just fem­te klass.

– Jag var ut­skic­kad ur klass­rum­met näs­tan he­la ti­den. Min lä­ra­re tyck­te att jag pra­ta­de för myc­ket, så jag mis­sa­de näs­tan he­la det året. In­för pro­gram­met var jag li­te oro­lig för det.

Emi­lie Tör­nqvist

Foto: Ja­ne­rik Hen­riks­son/tt

Gast­ro­no­men och kul­tur­histo­ri­kern Ed­ward Blom tes­tar si­na kun­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.