Spänd Bosch till­ba­ka i ru­tan

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Kri­mi­nal­se­ri­en ”Bosch” är ba­se­rad på Mi­chael Con­nel­lys bäst­säl­jan­de bokse­rie. Den hand­lar om mordut­re­da­ren Har­ry Bosch (Ti­tus Wel­li­ver) som job­bar för Los Ang­e­les-po­li­sen. När den tred­je sä­song­en bör­jar har Bosch fått re­da på den hems­ka san­ning­en bakom mor­det på hans mam­ma och han är spänd och rast­lös. Bakom se­ri­en står bland and­ra ”The wi­re”-med­ska­pa­ren Eric Over­my­er och svens­ke tv-pro­du­cen­ten Henrik Bastin. HBO NOR­DIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.