Li­te om: Mar­tin Nilsson

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Ålder: 23 år. * Yr­ke: Job­bar på dag­lig verk­sam­het hos At­ten­do och på Ica Skrea strand. * Bor: Egen lä­gen­het på över­vå­ning­en i en vil­la. * Fa­milj: Pap­pa Ron­ny Nilsson, mam­ma Eli­sa­bet Jensnäs, ett hel­sys­kon och fem halv­sys­kon. * Ak­tu­ell: Fi­na­list i Fun­kis­mel­lo 24

april. * In­tres­sen: Film, mu­sik och böc­ker. * Fram­tids­dröm: ”Jag hop­pas att bli skå­de­spe­la­re nå­gon dag.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.