Att bo på Ös­ter­går­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Jag fick härom­da­gen ett li­tet hand­skri­vet brev tryckt i min hand av en bo­en­de på Ös­ter­går­den som fick per­so­na­len att bli all­de­les var­ma i hjär­tat. Det är en li­ten dam som vil­le få si­na åsik­ter och tan­kar fram­för­da ef­ter al­la skri­ve­ri­er om äldre­bo­en­det Ös­ter­går­den. I bre­vet stod det så här : Jag har bott på Ös­ter­går­den i 3 må­na­der. Jag har ett rum med to­a­lett och pent­ry. Här är rent och snyggt över­allt. Här är bra och god mat. Jag får den hjälp jag be­hö­ver. All­tid ett vän­ligt be­mö­tan­de av per­so­na­len och all­tid ett le­en­de. Det jag in­te kla­rar själv får jag hjälp med när jag ring­er på lar­met. Jag får hjälp med att bäd­da och att läg­ga om ett sår på be­net. Här är som det fi­nas­te ho­tell. Vi spe­lar bin­go, Bou­le, guds­tjänst m.m. . Det är min kropp som är skröp­lig men mitt hu­vud är nå­got så klart. Jag tyc­ker jag har det bra och kan in­te kla­ga. Men 1 el­ler 2 per­so­nal till vo­re in­te dumt.

Lo­vi­sa 86

ÖS­TER­GÅR­DEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.