UNG KUL­TUR MÖTS: UTTAGNING MEN ING­EN TALANGJAKT

Hallands Nyheter - - Varberg -

KULTURELLA UNG­DO­MAR MÖT­TES. Ung Kul­tur Möts, UKM, är en fes­ti­val som an­ord­nas för ung­do­mar mel­lan 13 och 20 år. I lör­dags an­ord­na­des den i Var­berg. Ett fyr­ti­o­tal unga spe­la­de musik, dan­sa­de, ställ­de ut konst och vi­sa­de film. Någ­ra går vi­da­re till en läns­täv­ling och se­dan en riks­fes­ti­val. – Det är ing­en talangjakt ut­an ett sätt att lyf­ta ung­do­mar, sä­ger Mi­kael Jöns­son, re­gi­o­nal sam­ord­na­re UKM. På bil­den syns Maya Juh­lin Li­ed­berg.

Bild: AN­NA OSCARSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.