Fak­ta:

Världs­bok­da­gen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Världs­bok­da­gen in­stif­ta­des av Fn-or­ga­net Une­sco 1995.

* Da­gen in­fal­ler den 23 april var­je år.

* En­ligt Une­scos hem­si­da är syf­tet med da­gen att upp­märk­sam­ma ”böc­kers, för­fat­ta­res och upp­hovs­rät­tens be­ty­del­se för att spri­da idéer och kun­skap och för att bi­dra till för­stå­el­se och to­le­rans mel­lan män­ni­skor”.

* Idén kom­mer ur­sprung­li­gen från spans­ka Ka­ta­lo­ni­en, där man länge haft som tra­di­tion att ge en bok i gå­va till nå­gon man tyc­ker om den 23 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.