Hund­ra­tals i kip­pa­vand­ring

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■BROTT. Fle­ra hund­ra per­so­ner del­tog i går­da­gens kip­pa­vand­ring i Umeå till stöd för Ju­dis­ka för­e­ning­en som tving­ats sä­ga upp sin lo­kal ef­ter upp­re­pa­de na­zis­tis­ka hot. För­e­ning­en i Umeå har bland an­nat drab­bats av van­da­li­se­ra­de bi­lar, må­la­de hak­kors vid lo­ka­len och klis­ter­mär­ken med tex­ten ”Vi vet var ni bor”.

Bland dem som del­tog i vand­ring­en ge­nom cen­tra­la Umeå fanns Is­ra­els am­bas­sa­dör Isaac Bach­man, lands­höv­ding Mag­da­le­na An­ders­son och många lo­kal­po­li­ti­ker, rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.